• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Notice: Trying to get property of non-object in /home/content/52/11029452/html/sidahitun/plugins/content/1pixeloutplayer.php on line 36

Study Materials

Title

ސުރުޚީ

Download

Message for Seamen 1

ކަނޑުދަތުރުކުރާ ދިވެހި ފަރާތްތަކަށް 1

 

From Ibrahim to Isaagefaanu - 20 Lessons

20 ފިލާވަލުތަ

Message for Seamen 2

ކަނޑުދަތުރުކުރާ ދިވެހި ފަރާތްތަކަށް 2

Message for Seamen 3

ކަނޑުދަތުރުކުރާ ދިވެހި ފަރާތްތަކަށް 3

Message for Seamen 4

ކަނޑުދަތުރުކުރާ ދިވެހި ފަރާތްތަކަށް

Donkamana - God forgave me completely

ދޮންކަމަނަ - މާތްރަސްކަލާނގެ އަހަރެންގެ ހުރިހާ ފާފައެއް ފޮއްސަވައިފި

Ali - God guided me step by step

އަލީ - އަހަރެންގެ ކޮންމެ ފިޔަވަޅަކަށް މާތްރަސްކަލާނގެ މަގުދެއްކެވިއެވެ

Zidan - I found the true way

ޒިދާން - އަހަރެން މަސްތީ ދުނިޔެއަކުން ފުރިހަމަ ހަޔާތެއްގައި ވުމަށް މަގުދެއްކީ އިންޖީލާއި ތައުރާތުގެ ފަތްފުށްތައް

A Palestinian lady - God healed my wounds

އަހަރެން އުފަންވީ ފަލަސްތީނުގައޭ

 
Leading by Serving

Leaders often rule over people to gain more power isn`t it? What is a godly leader? What are leadership practices which please Allah?

Read more...
 
The Way of Isa (1)

Sure 3:50 commands us to worship Allah and obey Isa. He is the sign of Allah for all people, (Mariyam 19:22). What does he command his followers to do?

Read more...
 
hit counters